Vad ska en fakturamall innehålla?

För att svara på denna fråga är det viktigt att förstå att det som en fakturamall bör innehålla till mångt och mycket styrs av vad en faktura måste innehålla, och det i sin tur bestäms i svensk lagstiftning. Vad är då informationen som måste finnas på din fakturamall?

Först och främst behövs uppgifter om såväl ditt företag (den som säljer varan eller tjänsten) samt om köparen. Namn, adress, momsregistreringsnummer, organisationsnummer – det är några av uppgifterna som bör finnas med. En annan sak som måste finnas med är en fakturaspecifikation, alltså information om vad fakturan avser. Här ska det alltså klart och tydligt stå vilken vara eller tjänst som sålts, när detta har gjorts, vad priset är, vilken momssats/vilka momssatser som används och vad totalkostnaden blir.

Om fakturan skickas till ett annat momsregistrerat EU-företag och momsen alltså är 0% måste detta framgå i fritext på fakturan, alternativt genom hänvisning till momslagen i fritext. Samma sak om så kallad omvänd skattskyldighet gäller. Självklart ska även eventuella uppgifter rörande ROT/RUT-avdrag finnas med.

Varje faktura ska också ha ett unikt löpnummer (fakturanummer), fakturadatumet ska också stå på fakturan. Annan information som man bör inkludera är uppgifter om till exempel dröjsmålsränta, eventuella påminnelse/förseningsavgifter och så självklart också vilket konto man önskar få in pengarna på.

Fakturamall – saker att tänka på

Använder du ett faktureringsprogram så slipper du tänka på saker som fakturamallar – programmet har inbyggda mallar som du kan använda, och dessutom underlättar det en hel del andra aspekter av faktureringen. Du slipper till exempel själv hålla koll på skickade fakturor, kundregister, artikelregister och dylika saker. Du kan skicka fakturorna direkt från faktureringsprogrammet och du slipper oroa dig för att fakturorna blir fel eller för att du missar att regga någon faktura i systemet, eftersom detta sker automatiskt. Nackdelen är att faktureringsprogram kostar pengar.

För att läsa mer om fakturamallar och faktureringsprogram, klicka här: Faktureringsprogram .